Projectrisico’s verbonden aan de PMBOK kennisgebieden en early warning signals


Bird flockVerschillende studies tonen aan dat het merendeel van projecten faalt. Projecten worden te laat afgerond, gaan over budget, worden vroegtijdig beëindigd of de opgeleverde kwaliteit van het resultaat valt tegen. Uit post-mortem evaluaties van deze projecten blijkt dat vooraleer een project in de problemen komt er verscheidene symptomen, indicaties van problemen aan de oppervlakte komen. Deze symptomen kunnen worden aanzien als vroege waarschuwingssignalen.

Uit de literatuur kunnen we volgende definitie van een early warning afleiden:

‘Een early warning is een observatie, een signaal, een boodschap dat kan worden aanzien als een uiting, een bewijs of een teken van het bestaan van een toekomstige onzekere ontwikkeling of gebeurtenis. Deze warning maakt het mogelijk om vroegtijdig in te spelen op de gevolgen of oorzaken van deze onzekere gebeurtenis (= risico)’.

Hieruit blijkt dat niet elk signaal kan worden aanzien als een early warning. Het moment dat een warning zich manifesteert, is een bepalende factor. Er bestaat namelijk een belangrijk verschil tussenearly en late warnings.
Een voorbeeld uit de medische wereld maakt dit snel duidelijk: hartpatiënten ondervinden, voorafgaande aan een hartaanval, problemen zoals pijn in de borst of gevoelloosheid in de linkerarm. Deze symptomen kunnen echter niet worden aanzien als early warnings maar eerder alslate warnings. Het is namelijk in veel gevallen niet meer mogelijk om nog tijdig in te grijpen en de gevolgen te voorkomen. Voorbeelden van early warnings hier zouden symptomen kunnen zijn zoals hoge bloeddruk en hoge cholesterol. Reageren op deze vroegtijdige symptonen maakt effectieve preventie van een hartaanval mogelijk.

Uit empirisch onderzoek is al meermaals het belang en het nut van early warnings gebleken. De hoge graad van projectmislukkingen in de praktijk bewijst echter dat de praktische toepassing van deze vroege waarschuwingssignalen nog achterwege blijft.

Als we vertrekken van de stelling dat early warnings bepaalde data aanleveren en dat men uit data informatie kan vergaren, is het enkel een kwestie van de juiste early warnings en data te identificeren om in te spelen op risico’s die zich binnen het gebied van projectmanagement manifesteren. Voor deze reden gaan we op zoek naar early warnings en oplossingen buiten het gebied van projectmanagement die mogelijkerwijs toepasbaar zijn binnen projectmanagement.

Deze white paper zal zich beperken tot het kader van de kennisgebieden project kosten-, kwaliteits- en personeelsbeheer uit de PMBOK®:

http://karelnijs.be/Projects/WhitePaper_Risicos_PMBok_en_early_warning_signals/WhitePaper_Risicos_PMBok_en_early_warning_signals.htm

Tagged , , , ,

Please share your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: