Tag Archives: marketing

Wij lezen voor u: Happy Profit – Herman Toch


Happy Profit - Herman TochIs het nog OK om als bedrijf voor winst te gaan in een tijd waar de hele wereld elke actie van je volgt? Is je bedrijf voldoende transparant in wat het doet en waarom? Hoe kan je de klanten betrekken om jouw droom waar te maken en tegelijk de wereld beter achter te laten. In Happy Profit bekijkt Herman Toch hoe het anders kan. Streven naar duurzame groei via winstoptimalisatie en tegelijk zorgen dat je écht impact hebt.

Er zit spanning op het concept winst en groei. Als je te hard groeit, te hard naar de wolken reikt, dan is de weg terug vaak sneller dan heen. We kunnen hier naar enkele beursbubbels verwijzen om dit te staven, maar onze Nederlandse taal kent op zichzelf al genoeg spreekwoorden om hetzelfde te bewijzen.

Alles wat ons jarenlang succesvol gemaakt heeft, zal niet meer werken in de nieuwe, steeds veranderende wereld. De verhouding tussen organisatie, klant en stakeholders is gewijzigd. De klant wil betrokken worden, wilt zichzelf herkennen in het merk. De organisaties willen stakeholders die in het bedrijf geloven en op lange termijn investeren, niet op korte termijn winst nemen.

Toch blijft streven naar groei goed. Groei is namelijk iets natuurlijks, een levensvoorwaarde. In 270 bladzijden legt Herman Toch uit hoe het anders kan. Hij velt hierbij geen waardeoordeel, maar probeert te tonen hoe het in de nieuwe wereld wél kan door uitdagingen als opportuniteiten te zien.

Happy Profit kijkt op een fundamentele andere manier naar winst: winst is een beloning, geen doel. Het is de combinatie van zaken doen en (im)materiële waarde genereren, en dit op een manier waardoor je een betere wereld nalaat. Maximalisatie van winst- en shareholder value is niet duurzaam in de tijd. Daarom is het belangrijk te zoeken naar wat je organisatie meer doet, dan enkel winst maken. Winst is een middel, geen doel. In de toekomst zullen we moeten stoppen met het winnaars-verliezers model: winstmaximalisatie gaat ten koste van anderen en zal niet langer meer werken in de nieuwe wereld. Moeten we winst dan over boord gooien? Nee, we zullen evolueren naar winstoptimalisatie in plaats van -maximalisatie.

Auteur Toch beschrijft een circulair Happy Profit transformatieproces in vijf stappen.

1/ In contact komen met jouw kern

Waarvoor sta je? Waar geloof je in? Consumenten willen echte en authentieke bedrijven. Fakers vallen door de mand. Hoe kan je het merk (terug) naar zijn essentie brengen, vaak te vinden in de dromen van de oprichter?

2/ Transformeren is anders leren kijken

Transformeren gaat over het zien in nieuwe perspectieven en oude dominante logica los te laten. Herman bespreekt 5 fundamentele nieuwe paradigmawissels die leiden tot nieuwe economische denkrichtingen. Voort blijven werken vanuit een topdown machtsrelatie is iets uit het verleden: je moet rekening houden met alle relaties, ook met de stakeholders en consumenten. Het concept “een sterk ik in een sterk wij” door te leven op een hoger bewustzijnsniveau en het bouwen van een nieuwe identiteit.

3/ Het merk in zijn kracht zetten

Bedrijven en merken zullen een nieuwe identiteit moeten opbouwen in de nieuwe wereld. Deze merken laten zich leiden door innerlijke kracht en niet vermeende opportuniteiten. Merken hebben sterke, ambitieuze dromen.

4/ Negen Happy Profit highways

Er zijn negen manieren om een bedrijf te laten groeien in/naar Happy Profit. Voor elke highway bespreekt Toch de issue, de opportuniteit en de (im)materiële waarde. Deze highways kan je niet allemaal tegelijk doen. Het is belangrijk om te kiezen welke het meest geschikt zijn in de situatie van jouw organisatie.

5/ Doen

In een laatste hoofdstuk wordt aangespoord om het niet te laten bij de theorie, maar in actie te schieten. Er is al veel tijd gespendeerd aan het “waarom”, maar niet aan de “hoe” en “wat”.

Ter illustratie: wanneer je als organisatie wilt groeien op CSR vlak, kun je mooie slogans, marketing en plannen maken, of je kunt ook effectief iets realiseren. Het “waarom” wordt dan ondersteund door feiten in het “hoe” en “wat”. Van story telling naar story doing dus.

Besluit

Ik had al veel gehoord en gelezen over duurzame groei, ook in onze organisatie. Happy Profit is voor mij een eerste kennismaking met hoe dit in de praktijk zou kunnen. Er worden vele interessante concepten en business modellen uitgelegd.

Het moeilijke aan het lezen van dit boek zijn de lijstjes in de lijstjes en de structuren in de structuren. Regelmatig vervalt de auteur in een opsomming van alle mogelijke opties en modellen, bv. nieuwe business modellen, geschikte leiderschapsmodellen. Niet eenvoudig om de rode draad dan terug te vinden. Daarom vraag ik me ook af of Toch zelf heeft afgetoetst of hij met dit boek zijn in het boek vermeldde grafschrift (cfr. Stephen Covey) kan waarmaken, namelijk fundamenteel wijzigen hoe men naar winst kijkt.

Het boek is een aanrader om meer te leren over duurzame groei en winst, maar kon zelf meer naar zijn essentie gebracht worden.

Meer lezen

Happy Profit

Tagged , , , , , , , , , ,

Viral is just a sneeze away


One of the buzzwords nowadays is ‘viral’. What is it and how can you use it?

What is viral?

‘Viral’ is used when information spreads by itself through the vast interconnected network of social media that are available today like Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, chat clients, etc. Just like with a virus, the spread of ‘infected’ people increases exponentially.

Examples of viral spreads are:

You probably can recall a few yourself. You maybe even composed a ‘Harlem shake’ video of your own or with your colleagues at work (if so, please share in the comments).

Further, your content doesn’t need to be inaudio or video format, other things can go viral too. Sometimes these things are specific and tangible (eg. the ‘Harlem shake’ video and ‘Gangnam style’ song). However concepts like ‘planking‘ or physical items like the iPhone can also go viral.

How does something go viral?

Viral contentTo compare with a disease: to go viral you need people who carry and spread. And spreading these days is not that hard anymore because of our increased interconnectivity. The people who spread are your promoters. It can be compared with your friend praising the new coffee shop in your town, but with our social media they are now saying it to (on average) 140 other people at once. These 140 other people have in average another 140 connected people and if they share and if their contacts share… Well, do the math.

On the other hand, it’s not enough that some random people start to spread. A lot of my Facebook friends are spreading stuff, but I would rarely open it. It depends who is spreading it (“wow, if he is promoting this, I must see it”), or the number of people that are spreading it (“wow, there must be something going on”).

For example, a new rock song parody that your aunt promotes, or that the Artic Monkeys do. Or that thirty of your friends do.

To summarize: viral content is pushed by people and driven by the influence of those people, and the popularity (number of shares).

Can you choose to go viral?

This is probably the million dollar question every marketing company is looking for the answer to. People nowadays are already overwhelmed by communication from all kinds of sources: the Internet, books, blogs, social media updates, etc. Why would they choose to watch or even find your content? You need to get your promoters working and start sharing your content.

But before you start, remember: content is king. What is so special about your content that people are willing to take a (small but real) reputation risk by spreading it? To go viral your content also needs to be picked up by the great mass, and you cannot control that.

You can try to go viral, but there is no guarantee it will work

How can you use viral at work?

As a change & culture officer, we sometimes like to spread things the viral way.

In the following cases we used viral marketing that worked:

  • Setting up a community of change ambassadors.
  • Spreading bits of information that everyone is eager for. To refer to the old saying “knowledge is power”.
  • Leaking news/updates to specific groups of people.
  • Leaking alleged ‘hidden’ or ‘secret’ content, and new insights.
  • Starting up an in-company competition.
  • Blogs that publicly appraise others.

Additional reading

What does it mean to go viral?

Ten tips to go viral

Tagged , , ,
%d bloggers like this: