Tag Archives: participatieparadox

Co-creatie – schitterende ideeën plukken


Co-creatie heeft de juiste context nodig

Co-creatie heeft de juiste context nodig

We zien op de werkvloer een verschuiving van “wij denken, zij voeren uit” naar samenwerkingsmodel. Co-creatie is wanneer je anderen gaat betrekken in niet alleen het uitvoerend, maar ook het denkwerk. Er zijn meerdere niveaus van maturiteit in co-creatie en als organisatie kan je er in groeien. Om co-creatie mogelijk is maken is er een ander HR beleid nodig en het is nodig om de juiste organisatiestructuur en klimaat te creëren.

In een seminarie “Co-creatie – schitterende ideeën plukken” georganiseerd door HRMagazine delen professor Peggy De Prins en collega’s van Möbius, Janssen Pharma en Dynamo ervaringen over hoe je succesvol co-creatieve organisaties kan bouwen.

Co-creatie houdt rekening met verschillende waarheden. Vroeger wisten de leiders alles. Ze waren als expert aangesteld en gegroeid in de organisatie. Het denkwerk werd bovenaan in de hiërarchie gedaan en de rest mocht enkel uitvoeren. Ondertussen is de kennis meer verspreid en heeft de leidinggevende niet meer de enige waarheid. Het denkwerk (innovatie)  is een co-creatief proces geworden waar door kruisbestuiving tussen die verschillende waarheden betere oplossingen kunnen komen.

Co-creatie kan in stappen geïmplementeerd worden. Binnen je organisatie ben je waarschijnlijk al met co-creatie bezig. Er wordt gewoon nog niet naar verwezen op deze manier. Co-creatie kan op verschillende niveaus van maturiteit: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Partnerships met klanten of andere organisaties laten we dan nog even uit beschouwing.

Organisatie hebben last van de participatie paradox. Organisaties kunnen op een ander niveau van co-creatie maturiteit zitten, dan ze zelf denken. Hierdoor denken ze dat ze aan co-creatie doen, maar in werkelijkheid zitten ze nog in een soort afgeleide van de “wij denken, zij voeren uit” mindset. Hierdoor wordt er wel aan enige vorm van co-creatie  gedaan, maar pas wanneer de belangrijke beslissingen al gemaakt zijn. Ik daag je uit om eens te reflecteren over de huidige situatie in jouw organisatie: word je werkelijk betrokken in de beslissingen, of kan je enkel in de marge wat co-creëren omdat men de belangrijkste beslissingen al voor je gemaakt heeft? Co-creatief denken is namelijk niet hetzelfde als co-creatief beslissen.

Innovatief gedrag kan je niet kweken, je kan wel het klimaat er voor scheppen. Of iemand innovatief en creatief is, hangt van de persoon af, maar ook van het klimaat, de context. Een persoon kan je hoogstens een beetje beïnvloeden, dus wanneer je aanwerft, screen je best al op innovatieve en creatieve kwaliteiten. Eens in de organisatie moet het klimaat ook toelaten dat er innovatief en creatief gewerkt wordt. Jean Van Damme: “Je kan de mensen niet verplichten om te zweten, maar je kan wel de verwarming hoger zetten.”

De organisatiestructuur moet voorbereid worden op co-creatie. Volgens studies kan innovatief werkgedrag kan gestimuleerd worden met plaats- en tijdsonafhankelijk werken, zelfsturende teams en circulatie van informatie. Te flexibele arbeidsrelaties (bv. tijdelijke inzet) zorgen voor angst en wantrouwen, en werken dus eerder afremmend. Soms helpt het om zaken eerder niet doen: geef de medewerkers tijd & ruimte om innovatief en creatief te zijn. Kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat er elke dag iemand aan Leonardo Da Vinci kwam vragen hoe het zat met zijn ideeën?

Shift van hiërarchische naar netwerk organisatie. In het “wij denken, zij voeren uit” klimaat was een hiërarchie nodig. De slimste stond vanboven en nam alle beslissingen. Wanneer we meerdere van die slimmeriken en experten in de organisatie hebben, dan werkt een netwerk beter. Het moet mogelijk zijn om via het netwerk duurzame relaties aan te leggen voor kennisdeling en co-creatie. Werk via opportuniteiten ipv. met business units en zorg dat deze opportuniteiten aangeboden worden.

Verschillende strategieën voor verschillende types ideeën. Möbius werkt met een verschillende strategie voor verschillende types ideeën. Langzame groeiers krijgen de nodige tijd om te groeien. Ideeën die resources nodig hebben, krijgen deze toegewezen en kunnen proberen. Niet alle ideeën eindigen natuurlijk succesvol. Echte doorbraak ideeën worden niet volgens een proces beheerd: per idee wordt gekeken wat de beste aanpak is en wordt ook draagvlak gecreëerd.

Meer lezen

Agenda seminarie “Co-creatie – Schitterende ideeën plukken”

De kern van sociale innovatie – Professor Peggy De Prins

Tagged , , , , , ,
%d bloggers like this: