Tag Archives: wijlezenvooru

Wij lezen voor u: De Akkers van Pandora – Spencer Wells (NL)


De Akkers van Pandora - Spencer WellsDag beste landbouwer,

inderdaad: landbouwer, want Spencer Wells, auteur van ‘De akkers van Pandora’ leert ons hoe de mensheid jaren geleden overstapte van jagen-verzamelen naar landbouwen en veeteelt. Nu we in een tijdperk van ‘Dagen Zonder Vlees’ leven, zal een slimme vleeseter nu ongeveer verwijzen naar zijn scherpe voortanden en wat hij wel of niet hoort te eten. Spencer Wells geeft hem hier gedeeltelijk gelijk in: door om te schakelen van jagen naar landbouwen is ons dieet grondig gewijzigd. Op een gegeven moment heeft een jager-verzamelaar een idee gehad om een zaadje te planten en zijn kansen daarop in te stellen. We zijn geëvolueerd van een vluchtig begrijp van een maatschappij die altijd op het randje van “te weinig” leefde, naar een netwerk van hechte nederzettingen waar overconsumptie en afgunst hierop de norm zijn. Wells bekijkt de impact van deze verandering en kan er vele ziektes van deze tijd door verklaar, zowel fysiek als figuurlijk gesproken. Had die ene jager-verzamelaar nu eens geweten wat de impact van zijn beslissing na tienduizenden jaren zou zijn…

Er is verder niet alleen een impact naar wat we tegenwoordig tussen onze kiezen, maar ook naar de manier waarop we met elkaar omgaan, waarop we samen leven en waarop we elkaar het hoofd inslaan om een lapje grond. Onderwerpen zoals GGO’s, DNA & genen, mentale ziektes, klimaatverandering, oorlog & geweld en fundamentalisme passeren de revue. Als je een beetje afstand neemt, zou je haast kunnen concluderen dat alles gerelateerd kan worden aan deze evolutie.

In ‘De akkers van Pandora’ Spencer Wells heeft zich bewezen met de unieke combinatie bioloog en geschiedkundige, het logische (logo). Op het eind van zijn betoog wordt de link met de religie (mythos) gemaakt en besluit hij met een oproep tot minder (consumptie).

Het boek leest vlot en de auteur slaagt er in om de juiste balans met de wetenschappelijke literatuur te vinden. Ondanks dat het in 2009 gepubliceerd werd, is ‘De akkers van Pandora’ nog steeds actueel en relevant. Het besluit dat handelt over fundamentalisme is door de recente ontwikkelingen misschien nog relevanter geworden dan de auteur eerst beoogde.

Het boek is absoluut een aanrader als je van popular science houdt die de hedendaagse topics behandelt.

Meer lezen

De Akkers van Pandora – Spencer Wells

Ted Talk “A family tree for humanity”

Tagged , , ,

Wij lezen voor u: Happy Profit – Herman Toch


Happy Profit - Herman TochIs het nog OK om als bedrijf voor winst te gaan in een tijd waar de hele wereld elke actie van je volgt? Is je bedrijf voldoende transparant in wat het doet en waarom? Hoe kan je de klanten betrekken om jouw droom waar te maken en tegelijk de wereld beter achter te laten. In Happy Profit bekijkt Herman Toch hoe het anders kan. Streven naar duurzame groei via winstoptimalisatie en tegelijk zorgen dat je écht impact hebt.

Er zit spanning op het concept winst en groei. Als je te hard groeit, te hard naar de wolken reikt, dan is de weg terug vaak sneller dan heen. We kunnen hier naar enkele beursbubbels verwijzen om dit te staven, maar onze Nederlandse taal kent op zichzelf al genoeg spreekwoorden om hetzelfde te bewijzen.

Alles wat ons jarenlang succesvol gemaakt heeft, zal niet meer werken in de nieuwe, steeds veranderende wereld. De verhouding tussen organisatie, klant en stakeholders is gewijzigd. De klant wil betrokken worden, wilt zichzelf herkennen in het merk. De organisaties willen stakeholders die in het bedrijf geloven en op lange termijn investeren, niet op korte termijn winst nemen.

Toch blijft streven naar groei goed. Groei is namelijk iets natuurlijks, een levensvoorwaarde. In 270 bladzijden legt Herman Toch uit hoe het anders kan. Hij velt hierbij geen waardeoordeel, maar probeert te tonen hoe het in de nieuwe wereld wél kan door uitdagingen als opportuniteiten te zien.

Happy Profit kijkt op een fundamentele andere manier naar winst: winst is een beloning, geen doel. Het is de combinatie van zaken doen en (im)materiële waarde genereren, en dit op een manier waardoor je een betere wereld nalaat. Maximalisatie van winst- en shareholder value is niet duurzaam in de tijd. Daarom is het belangrijk te zoeken naar wat je organisatie meer doet, dan enkel winst maken. Winst is een middel, geen doel. In de toekomst zullen we moeten stoppen met het winnaars-verliezers model: winstmaximalisatie gaat ten koste van anderen en zal niet langer meer werken in de nieuwe wereld. Moeten we winst dan over boord gooien? Nee, we zullen evolueren naar winstoptimalisatie in plaats van -maximalisatie.

Auteur Toch beschrijft een circulair Happy Profit transformatieproces in vijf stappen.

1/ In contact komen met jouw kern

Waarvoor sta je? Waar geloof je in? Consumenten willen echte en authentieke bedrijven. Fakers vallen door de mand. Hoe kan je het merk (terug) naar zijn essentie brengen, vaak te vinden in de dromen van de oprichter?

2/ Transformeren is anders leren kijken

Transformeren gaat over het zien in nieuwe perspectieven en oude dominante logica los te laten. Herman bespreekt 5 fundamentele nieuwe paradigmawissels die leiden tot nieuwe economische denkrichtingen. Voort blijven werken vanuit een topdown machtsrelatie is iets uit het verleden: je moet rekening houden met alle relaties, ook met de stakeholders en consumenten. Het concept “een sterk ik in een sterk wij” door te leven op een hoger bewustzijnsniveau en het bouwen van een nieuwe identiteit.

3/ Het merk in zijn kracht zetten

Bedrijven en merken zullen een nieuwe identiteit moeten opbouwen in de nieuwe wereld. Deze merken laten zich leiden door innerlijke kracht en niet vermeende opportuniteiten. Merken hebben sterke, ambitieuze dromen.

4/ Negen Happy Profit highways

Er zijn negen manieren om een bedrijf te laten groeien in/naar Happy Profit. Voor elke highway bespreekt Toch de issue, de opportuniteit en de (im)materiële waarde. Deze highways kan je niet allemaal tegelijk doen. Het is belangrijk om te kiezen welke het meest geschikt zijn in de situatie van jouw organisatie.

5/ Doen

In een laatste hoofdstuk wordt aangespoord om het niet te laten bij de theorie, maar in actie te schieten. Er is al veel tijd gespendeerd aan het “waarom”, maar niet aan de “hoe” en “wat”.

Ter illustratie: wanneer je als organisatie wilt groeien op CSR vlak, kun je mooie slogans, marketing en plannen maken, of je kunt ook effectief iets realiseren. Het “waarom” wordt dan ondersteund door feiten in het “hoe” en “wat”. Van story telling naar story doing dus.

Besluit

Ik had al veel gehoord en gelezen over duurzame groei, ook in onze organisatie. Happy Profit is voor mij een eerste kennismaking met hoe dit in de praktijk zou kunnen. Er worden vele interessante concepten en business modellen uitgelegd.

Het moeilijke aan het lezen van dit boek zijn de lijstjes in de lijstjes en de structuren in de structuren. Regelmatig vervalt de auteur in een opsomming van alle mogelijke opties en modellen, bv. nieuwe business modellen, geschikte leiderschapsmodellen. Niet eenvoudig om de rode draad dan terug te vinden. Daarom vraag ik me ook af of Toch zelf heeft afgetoetst of hij met dit boek zijn in het boek vermeldde grafschrift (cfr. Stephen Covey) kan waarmaken, namelijk fundamenteel wijzigen hoe men naar winst kijkt.

Het boek is een aanrader om meer te leren over duurzame groei en winst, maar kon zelf meer naar zijn essentie gebracht worden.

Meer lezen

Happy Profit

Tagged , , , , , , , , , ,

Wij lezen voor u: Wat hebben ze nu weer bedacht?! (NL)


Veranderingscommunicatie in de hogere versnelling. Een review van een boek van collega uit Nederland.

Wat hebben ze nu weer bedacht?!“Wat hebben ze nu weer bedacht?!” is een boek van Johanna Kroon over communicatie bij veranderingstrajecten. Zoals de titel al doet vermoeden, steekt Johanna meteen de vinger in de wonde. Iedereen kan zich namelijk wel het laatste veranderingstraject van zijn organisatie herinneren. “Maar deze keer is het anders”, “We moeten vooruitgaan want stilstaan is achteruitgaan”, “Dit burning platform kunnen we echt niet negeren”. Allemaal replieken op de statement in de titel van het boek die je wel eens tegenkomt op de werkvloer.

Het boek start met het kruisigen van één van de grootste mythes van verandering. Namelijk dat mensen niet graag veranderen. Als we thans kijken naar onze levens, dan doen we niet anders. Opgroeien, settlen, verhuizen, verbouwen, nieuwe kennissen, opleidingen, hobbies, … Eigenlijk blijkt dat we continu aan het veranderen zijn. Eeuwig in transitie. Betekent dit dan dat het altijd makkelijk is? Neen, maar het helpt wel als we er zin in hebben. En die zin kan je in je organisatie opwekken door op de juiste manier de nood aan verandering te communiceren. Iemand die geen zin heeft om te veranderen, die heeft het niet goed begrepen. Als je steeds moet verwijzen naar het “burning platform“, dan is je boodschap niet goed aangekomen. Zoals we weten zijn er twee wegen bij communicatie: de zender en de ontvanger. Als zender denken we best vanuit het perspectief van de ontvanger.

Johanna hanteert doorheen het hele boek één stelling: relatie eerst. Relatie eerst wil zeggen dat je onafhankelijk van de taak die je als veranderingmanager / veranderingsbrenger hebt aandacht besteed aan de partij aan de andere kant van de tafel. Je kan de link leggen naar andere theorieën zoals actief luisteren. Relatie eerst is veranderen via de relatie, in plaats van er tegenin. Je veranderdoel is namelijk ondergeschikt aan de basisbehoeften van je tegenpartij zoals gehoord en gewaardeerd worden.

De verdere hoofstukken behandelen de typische topics rond verandering uit de theorie van John Kotter: creëren van urgentie (de sense of urgency, veranderingsmoeheid, het veranderingsplan, de communicatie, het tempo houden en omgaan met weerstand. Johanna vult de Kotter theorie aan met haar ervaring uit de projecten bij vele grote Nederlandse bedrijven en geeft vele voorbeelden van hoe het wel/niet moet. Als je goede voorbeelden zoek van story telling, dan ik kan je dit boek aanraden.

Is dit boek nu de enige waarheid? Daar ben ik niet van overtuigd. Er zijn verschillende invalshoeken op verandering binnen organisaties en ik geloof niet dat er ook maar één heiligmakend is.

Key takeaways

Volgende zaken neem ik mee uit dit boek:

 • Relatie eerst
  • Relatie eerst betekent niet dat je geen kritiek mag leveren, maar deze zo moet brengen dat uiteindelijk de relatie er beter van wordt.
  • De relatie komt boven persoonlijke doelen.
  • Een veranderdoel komt na de basisbehoeften van een mensen.
 • Urgentie
  • Een kat is een kat. Spreek van problemen als er problemen zijn en verbloem niet door het woord “opportuniteiten” te gebruiken.
  • Creeër urgentie bij een grote groep in plaats van te focussen op een kleine groep en er op te rekenen dat deze de rest mee trekt. Opmerking: hierin zit wel een verschil met de andere hersende theorieën.
  • Bang maken is geen goede manier om urgentie te creëren. Laat de medewerkers zelf ontdekken wat er moet veranderen.
  • Zien is geloven. Stuur mensen die vastzitten ergens heen waar het wel lukt.
  • Focus je op het bereiken van iets beters in plaats van iets anders af te geraken. Cfr. burning platform vs burning dream.
  • Maak een onderscheid dus prestatie- en organisatieproblemen (bv. producten vs bureaucreatie).
  • Toon aan dat al het nieuwe, het goede, voor iedereen bereikbaar is.
  • Leg de oorzaak van de problemen niet extern (bij anderen). Wees bereid de (interne) fout toe te geven en bewijs dat je je eigen lot in handen hebt.
 • Communicatie
  • Stem je communicatie niet af op het laagste niveau: je beschouwt iedereen zo als onmondig.
  • Zorg dat je veranderingscommunicatie anders is dan de gewone communicaties. Maak hem veel beter.
  • Gebruik verhalen. Toon aan dat er problemen waren en dat deze opgelost kunnen worden door de medewerkers.
 • Weerstand
  • Veranderprocessen waar de medewerkers inbreng krijgen, hebben meer draagkracht.
  • Weerstand tegen een veranderplan kan betekenen dat de betrokkenen bezorgd zijn over de slaagkans ervan.
  • Het moet niet alleen van de leiding komen, betrek de medewerkers in het proces.
  • Weerstand is geen teken van onwil, maar van betrokkenheid.

Meer informatie

http://www.johannakroon.nl/

Wat hebben ze nu weer bedacht?!

Tagged , , ,

Wij lezen voor u: Ik kies voor mijn talent – Talenten toolbox (Dutch)


Tegenwoordig probeert men medewerkers meer en meer in te zetten op hun talenten, maar ken jij de jouwe? Wat zijn je valkuilen? In welke omgeving werk je het beste?

Ik kies voor mijn talent - Talenten toolbox

Ik kies voor mijn talent – Talenten toolbox

“Wat zijn je sterktes?” vroegen ze me tijdens mijn laatste (interne) job interview, ongeveer een half jaar geleden.

Mijn eerdere job interviews gingen vooral over mijn studies en eerdere werkervaring, maar nu verschoof de focus naar waar ik goed in was en wat mijn talenten waren. Studies hebben immers ondertussen bewezen dat als je iets graag doet, je er energie uit haalt en dat beter gaat doen”. Het is niet altijd en in ieder bedrijf mogelijk om ingezet te worden volgens je talenten, maar bij KBC wordt de focus hier nu wel op gelegd.

“De juiste man in de juiste functie”.

Wat is een talent nu precies?

Een talent is wat je graag doet en waar je energie uit haalt.

Als je je talenten inzet, dan geraak je in een soort “flow“. Een optimale conditie waardoor je extra gefocussed en efficiënt kunt werken. Je bent met je talenten aan het werken als je het besef van tijd verliest. Als je opeens merkt dat het 18u is en je collega’s al naar huis zijn.
Je ontdekt je talenten door feedback van anderen over prestaties die voor jouw peanuts lijken, maar waarvan de anderen zeggen “Amai, dat je dat gelukt is…”.
Je ontdekt je talenten vrienden en collega’s die je komen zeggen waar je goed in bent.
Je krijgt bevestiging door collega’s die je zeggen “die taak/job is echt iets voor jou hé?”.

Mensen die ingezet worden op hun talenten hebben meer energie, halen meer voldoening uit het job en hebben minder kans op burnout.

Hoe vind ik mijn talenten?

Het concept is niet nieuw voor mij: via het boek “Clifton StrengthsFinder” en een eerdere interne test heb ik al een redelijk idee wat mijn talenten zijn.

Thuis ligt er zelfs ergens het boek “Ik kies voor mijn talent” van auteur Luk Dewulf, een doe-boek om je talenten te identificeren, maar ik heb het nog niet open gedaan.

Tijdens een interne wedstrijd heb ik dan de “Ik kies voor mijn talent – Talentbox” van Luk Dewulf gewonnen. Deze toolkit bevat een kort boekje met de theorie achter talent (management) (zie boven) en verschillende testen om je talenten te achterhalen.

Het leuke aan de talentbox is dat je op verschillende manieren er mee kan werken. De ene al wat sneller in doorlooptijd dan de andere. Alle talenten kan je terugvinden op aparte kaartjes met een leuke naam en korte omschrijving. Het fijne er aan is dat voor elk talent, er ook een hefboomkaartje is waar je valkuilen op staan en een contextkaartje waarop staat in welke context je dit talent het meest kan benutten. Het is is immers zo dat bepaalde talenten het best tot uiting komen in bepaalde contexten.

Thuis ben ik meteen begonnen met de sneltest: het organiseren van talenten volgens match met de eigen persoonlijkheid. Het doel was om 8 talenten te identificeren. Bij sommige van die talenten kon ik meteen mezelf identificeren: het leken net beschrijvingen van mijn gedrag te zien. De eerste zes waren vlug gevonden. Om de laatste twee te vinden, heb ik de hulp van mijn vrouw ingeschakeld. Dit was namelijk ook een van de manieren waarop je je talenten kan identificeren: de kaartjes laten kiezen door je naasten of collega’s.

Bewustwording

Het leuke aan de oefening vond ik de bewustwording. Niet alleen van de talenten “aha, daarom ben ik daar zo goed in”, maar ook van de valkuilen “oei, nu begrijp ik die feedback pas”. Een talent dat te extreem uitgeoefend wordt, kan namelijk een allergisch affect hebben op anderen.

Zo is goed organiseren een talent, maar overorganiseren kan de ander dan weer ambeteren.

We hebben meteen ook de oefening voor mijn vrouw gedaan en onze talenten hangen nu op de frigo 🙂

Samengevat

De talentbox is een aan te raden middel om achter je talenten te komen. Het gebruik is eenvoudig en overstijgt het lezen van het boek. De theorie achter de talenten krijg je nog steeds mee in de vorm van een korte booklet.

Mijn advies: gebruik en verspreid! Ik ga er alvast mee op ronde in de familie.

Meer informatie

Ik kies voor mijn talent – Talenten toolbox – Luk Dewulf, Peter Beschuyt

Tagged , , , , ,

Wij lezen voor u: CREASHOCK – Anders denken, Durven doen, Met resultaat


Creashock - cover

Creashock – cover

In het boek Creashock leert auteur Dirk De Boe ons hoe we innovatie in bedrijven kunnen verbeteren door de individuele creativiteit te stimuleren.

Creativiteit en innovatie zijn altijd onderwerpen geweest die me geïnteresseerd hebben en in de winkel werd ik aangetrokken door het luchtige en toffe formaat van de boek. De inhoud is opgebouwd met mindmaps. Regelmatig wordt de theorie gestaafd met voorbeelden en ervaringen van de auteur. Na elk hoofdstuk vind je de kerngedachten terug en enkele links en tips naar meer informatie.

Het feit dat de auteur bij Philips heeft gewerkt en het ontstaan van de beruchte Ambilight heeft meegemaakt, prikkelt mijn interesse des te meer.

In het eerste hoofdstuk wordt bekeken hoe creativiteit ontstaat bij jou als individu. Er worden enkele voor mij reeds gekende tips gegeven zoals: gebruik van de zintuigen, balans tussen linker- en rechterhersenhelft, en het tot rust komen (ontspannen). Voor mij persoonlijk was er vooral bij deze laatste tip een bewustwording. Met de recent vergrootte beschikbaarheid van Internettoegang via smartphones en tablets heb ik de neiging om alle dode momenten in te vullen met informatie van op het Internet. Lange wachtrijen bij de bakker of de ziekenkas zijn minder een probleem omdat ik me bezig kan houden. En daar zit het hem daar net volgens de auteur: we gunnen onszelf geen rust meer. Ik hoor het af en toe wel eens: “mijn beste ideeën vind ik onder de douche, in de auto, …”. De reden daarvoor is dat je bewustzijn dan iets oplevert: alle draadjes zijn verbonden en je hebt een (creatieve) oplossing gevonden. Wanneer we de hele tijd bezig zijn, krijgt ons onderbewustzijn geen tijd voor de nodige processing. Dagdromen is dus meteen ook weer aanvaard.

Creativiteit kan dan weer gestimuleerd worden op verschillende manieren:

 • Creativiteitsruimtes: inspirerende meeting rooms, felle kleuren, andere opzet, …
 • Creativiteitstools zoals brainstorming, lateraal denken, de zes denkhoeden van Edward de Bono.
 • Via ideeënfora: ideeën delen met elkaar, feedback geven, …
 • Uit de context weghalen met bv. offsite brainstorm sessies
 • Andere industrieën bestuderen: hoe innoveren zij?

Dirk De Boe beschrijft in zijn boek het belang aan de opvolgen van innovatieve ideeën. Het feit dat een ideeënbus vaak niet werkt, heeft te maken met dat het vooral eenrichtingsverkeer en anoniem is, maar ook omdat er geen aansprakelijkheid is. Innoveren betekent namelijk meer dan eenregelige ideeën produceren: je moet de bedenkers ook de volgende stappen leren zetten: verder uitwerken, prototype maken, ontwerp presenteren, idee bijwerken, enz. Wanneer de ideeën opgevolgd worden, hebben de deelnemers ook het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt. Niets zo demotiverend als ideeën die een stille dood sterven.

Bij innovatie mag je de kracht van de community niet onderschatten. Creatieve geesten brengen andere creatievelingen op gedachten, ze kunnen hulp/gehoor vinden binnen de organisatie, ideeën worden beter uitgewerkt, … Een competitief sausje over het geheel kan ook stimulerend werken.

Het oprichten van een panel is interessant om te shiften tussen de ideeën (niet elk idee kan de eindstreep halen), maar ook om de medewerkers feedback te geven. Belangrijk is hier dat het panel verder kijkt dan het idee zelf en er de mogelijkheden in ziet.

Ideeën belonen zal dan ook weer andere creatievelingen stimuleren. Dit belonen kan via extrinsieke motivatoren (bv. geld), maar werkt beter via intrinsieke motivatoren zoals zichtbaarheid en erkenning.

Wacht niet op dat ene beste idee. Je kan evenveel leren uit je “rakelingen”, pogingen die het net niet gemaakt hebben.

Samengevat is het een leuke boek om te lezen die voor mij eerder in de softe business literatuur past. De auteur legt de waarom uit en gaat een beetje verder in de hoe. Echt praktische implementatie richtlijnen en concreet uitgewerkte voorbeelden ontbreken dan wel. Ik beschouw het boek dan ook eerder als een trigger, een nadenker over hoe je zelf innovatie kan doen landen binnen je organisatie en minder een gids. Je kan natuurlijk niet veel meer verwachten op 152 bladzijden met redelijk wat mindmaps.

Om te eindigen met een quote: “Zoek medestanders en begin er samen aan”.

Meer weten

http://www.creashock.be/

The Idea Book

Denken als Leonardo Da Vinci

Tagged , , , ,

Wij lezen voor u: Word optimist!


Word optimist! - Leo BormansOp een donkere, regenachtige namiddag passeerde ik langs de lokale boekenwinkel en viel mijn aandacht op de boek “Word optimist!” van Leo Bormans. De cover versierd met een ster en de leuze “Negen toetsstenen voor een positief leven” samen met de verwijzing naar het eerdere, succesvolle boek van Bormans, “Geluk. The World Book of Happiness”, overhaalden me tot een aankoop.

“Word optimist!” heeft de ambitie om de lezer van optimist naar pessimist te laten groeien. Nee wacht, dat is niet mogelijk: de theorie leert ons dat het enerzijds in onze persoonlijke natuur zit, maar anderzijds ook aangeleerd gedrag is. We gaan dus de pessimist leren om het leven meer optimistisch te bekijken. De optimisten hebben ze bij hun pietje aan de kassa, moesten die al overwogen hebben het boek te kopen.

De negen toetsstenen waar Leo naar verwijst, zijn de acht plus een hoofdstukken gelinkt aan het woord “optimist!”. De auteur neemt ons langs enerzijds de karaktereigenschappen van een optimist en anderzijds het gedrag. Tijdens de rit houdt hij mij als lezer regelmatig de spiegel voor. Er zijn verschillende testjes en voorbeeldsituaties waar ik me zelf kan testen, zodat ik in kan schatten hoe erg het is. Het boek is dan ook in beperkte mate een doe-boek.

Veel van de lessen, verhalen en conclusies komen me al bekend voor uit de meestal kleine artikels en verwijzingen in de populaire media. Andere delen ken ik dan weer uit literatuur rond de Rationele Effectiviteit Theorie (RET) en daarmee komen we tot een belangrijk inzicht: het zit allemaal in je hoofd. Iedereen reageert anders op dezelfde situatie: de ene ziet het zwarter en uitzichtlozer in dan de andere. De eerste stap naar verbetering begint bij bewustwording.

Wat ik zeker meeneem, is dat het altijd beter kan. Optimisme kan dan wel voor een groot deel genetisch bepaald zijn, het blijft ook een instelling.
Deze boek was voor mij een snelle en luchtige ervaring, maar ik hou hem zeker in mijn boekenrek voor als het volgende keer nog eens tegen zit.

Tagged , , , ,
%d bloggers like this: